Kurs instruktorski PSW w Jastarni:

powiedz sobie POTRAFIĘ i idź spełniać swoje marzenia…

Termin

  • 29.06 –  06.07.2019

Start: sobota, 29.06.2019, godz. 14:00.
Zbiórka w bazie Szkoły Zdrowia ul. Polna 5 Jastarnia.
Zajęcia na kursie realizowane będą w godz. 7:30 -21:00. 

MIEJSCE

Półwysep Helski, Baza Szkoły Zdrowia. 84-140 Jastarnia, Polna 5

warunki naboru

  • pełnoletniość (urodzeni w 2001 r. i starsi),
  • posiadanie umiejętności windsurfingowych na poziomie lub potwierdzonych certyfikatem III kl. sprawności technicznej PSW.

koszt kursu

1500 PLN

  • Cena kursu zawiera: szkolenie, udostępnienie desek wypornościowych do ćwiczeń techniki i metodyki, egzamin końcowy, ubezpieczenie NNW.
  • Cena dojazdu i pobytu oraz inne koszty osobiste stanowią koszty niezależne od opłaty szkoleniowej za kurs.
  • Kurs instruktorski posiada patronat PSW, co oznacza, że zaliczenie kursu i egzaminu końcowego oraz zaliczenie MPI, oznacza jednocześnie uzyskanie przez absolwenta, certyfikatu PSW.
  • Uczestnik kursu powinien posiadać sprzęt ślizgowy własny lub wypożyczony. Szkoła jest przygotowana na promocyjne wypożyczenie sprzętu ślizgowego. Deski wypornościowe, na zajęcia szkoleniowe, szkoła udostępnia uczestnikom kursu nieodpłatnie.

Formularz zgłoszeniowy

Zamknij menu